ผ้าคลุมหญ้าชนิดน้ำผ่านได้


ผลิตด้วยพลาสติกเนื้อดี ได้มาตรฐาน น้ำผ่านเข้าออกได้น้อย ไม่ทำให้พืชร้อน มีอายุการใช้งานมากกว่า 2 ปี สามารถม้วนเก็บและกางใช้ใหม่ได้ สามารถตัดได้โดยง่ายด้วยกรรไกร

ผ้าคลุมหญ้าชนิดน้ำผ่านไม่ได้


ผลิตด้วยพลาสติกเนื้อดี ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้พืชร้อน มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี สามารถม้วนเก็บและกางใช้ใหม่ได้

เหล็กเสียบผ้าคลุมหญ้า


ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม