บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด


          บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด บริหารโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตลวดเหล็กมากว่า 30 ปี จากอดีตถึงปัจจุบันเราได้พัฒนาบริษัทให้ก้าวตามนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาเทคนิคการผลิตและคุณภาพสินค้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นคุณภาพตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบเกรด A ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่นำไปใช้งานต่าง ๆ กัน รวมถึงการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด สามารถนำไปใช้งานได้ ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก สินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือใช้เป็นวัตถุดิบนำไปผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แขวนเสื้อ เครื่องใช้ในครัว ไวร์แวร์ ของประดับตกแต่ง เป็นต้น

คุณภาพสินค้า :
บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

1. มอก. 113 – 2526 สำหรับตะปูตอกไม้ แห่งแรกในประเทศไทย
2.
มอก. 194 – 2535 สำหรับลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ

 ผู้ก่อตั้ง :
     คุณอำนวยคุณลัดดา โอพรสวัสดิ์

วันก่อตั้ง :
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2522

ทุนจดทะเบียน :
     48 ล้านบาท

โลโก้บริษัท :
     ตราดาวเดือน