ลวดผูกเหล็ก (Annealing Wire)

     ผลิตโดยกรรมวิธีการอบด้วยไฟฟ้า ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 800 องศาเซลเซียส ใช้เวลา อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ลวดผูกเหล็ก ที่มีความนิ่มเป็นพิเศษ สะดวกต่อการใช้งาน

ขนาดลวด :  # 18 (1.2 – 1.35 มม.)

PACKING : น้ำหนักขดละ 4 กก. และ 4.5 กก.

หมายเหตุ สามารถสั่งทำลวดอบ โดยนำลวดเหล็กคาร์บอนต่ำขนาดอื่น ๆ ในตารางมาอบได้ตามความต้องการ

ตารางขนาดลวด

การใช้งาน : ใช้ผูกเหล็กเส้นเพื่อเทพื้นคอนกรีต หากเป็นลวดเส้นใหญ่ขึ้นจะนำไปมัดของ หรือทำเป็นโครงหล่อองค์พระพุทธรูป