กิจกรรมท่องเที่ยวจันทบุรี 2560

บริษัทสหเอเซียโลหะภัณฑ์จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2560 หลังจากที่เราได้ทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปี นี่ถือว่าเป็นของรางวัลพิเศษจากบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามและทำบุญ ณ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัทสหเอเซียโลหะภัณฑ์จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ การมีสุขภาพดี มาจากร่างกายที่แข็งแรง โดยร่วมกับกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ฯ ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานสหเอเซียโลหะภัณฑ์

เริ่มด้วยพนักงานทยอยเข้าแถวเพื่อลงทะเบียน รับเอกสารตรวจสุขภาพเพื่อยื่นตามฐานตรวจต่างๆ ตามขั้นตอน เช่น การวัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดเพื่อตรวจค่าน้ำตาล ค่าเลือดต่าง ๆ ใครที่กลัวเข็มงานนี้ขอบอกว่าพยาบาลมือเบามาก เจาะไม่เจ็บเลยจริง ๆ ค่ะ ต่อด้วยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ และการตรวจวัดสายตา ใครสายตายาว สั้น เอียง มีบริการวัดสายตาประกอบแว่นด้วย และสุดท้ายเอ็กซ์เรย์ปอด และการทำงานของช่องอก สุดท้ายทีมแพทย์จากกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับพนักงานเป็นที่ระลึก พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ

กิจกรรมทอดผ้าป่า 2560

คณะผู้บริหารและพนักงาน สหเอเซียโลหะภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมด้วยความมุ่งมั่นทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้บริษัทฯ จึงได้ จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และบริจาคทุนการศึกษาเพื่อใช้เป็นทุนพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวัดคอกช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560