เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัทสหเอเซียโลหะภัณฑ์จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ การมีสุขภาพดี มาจากร่างกายที่แข็งแรง โดยร่วมกับกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ฯ ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานสหเอเซียโลหะภัณฑ์

เริ่มด้วยพนักงานทยอยเข้าแถวเพื่อลงทะเบียน รับเอกสารตรวจสุขภาพเพื่อยื่นตามฐานตรวจต่างๆ ตามขั้นตอน เช่น การวัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดเพื่อตรวจค่าน้ำตาล ค่าเลือดต่าง ๆ ใครที่กลัวเข็มงานนี้ขอบอกว่าพยาบาลมือเบามาก เจาะไม่เจ็บเลยจริง ๆ ค่ะ ต่อด้วยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ และการตรวจวัดสายตา ใครสายตายาว สั้น เอียง มีบริการวัดสายตาประกอบแว่นด้วย และสุดท้ายเอ็กซ์เรย์ปอด และการทำงานของช่องอก สุดท้ายทีมแพทย์จากกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับพนักงานเป็นที่ระลึก พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ