ตะปูตอกไม้ ตราดาวเดือน (Nails) ได้รับ มอก. 113 – 2562 

     ผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แข็งแรง ลำตัวไม่โค้งงอ หัวตรงได้ศูนย์กลาง ปลายแหลมไม่มีครีบ 

ขนาดตะปูที่ผลิต

หมายเหตุ:  จากขนาดในตาราง เช่น 3 X 10 ตัวเลขแถวหน้าแสดงถึงความยาวของตะปู ( หน่วยเป็นนิ้ว ) เช่น 3 นิ้ว ตัวเลขแถวหลังแสดงถึงเบอร์ลวดที่นำมาผลิต เช่น ลวด # 10

PACKING :
บรรจุกล่องกระดาษขนาด 14 X 9 X 6 นิ้ว น้ำหนัก 18 กก.ต่อกล่อง 

ตะปูในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. ชนิดไม่เคลือบสังกะสี
2. ชนิดเคลือบสังกะสี

รูปร่าง ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

   1. รูปร่างของตะปูให้เป็นไปตามรูปด้านล่าง
2. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และจำนวนตะปูโดยประมาณใน 1 กิโลกรัม ให้เป็นไปตามตาราง