ลวดหนามหีบเพลง/ลวดหนามทหาร (Razor Barbed Tape Wire )

เป็นแกนลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูง โดยมีแถบแผ่นใบมีดหุ้มจับบนแกนลวดเป็นช่วงคล้ายหนาม แล้วนำแกนลวดนั้นมาขดเป็นวงกลมหลายวง สามารถยืดออกคล้ายสปริงและเก็บเข้าเป็นขดอย่างเดิมได้ วัสดุเป็นเหล็กชุบสังกะสีอย่างดี ไม่เป็นสนิมง่าย 

การใช้งาน : ใช้เป็นเครื่องป้องกันและกีดขวาง เช่น เมื่อเกิดสงคราม การประท้วง การปฏิวัติ หรือนำไปใช้ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญต่างๆ ชายแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากประสิทธิภาพของลวดหนามหีบเพลง จึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการใช้งาน 2 ลักษณะคือ 

          – แบบติดตั้งบนรั้วเดิม เพื่อป้องกันการโจรกรรม 

          – แบบวางบนพื้น เพื่อป้องกันและกีดขวางผู้บุกรุกทั้งคนและสัตว์ เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณกว้าง เช่น รีสอร์ท และพื้นที่การเกษตรต่างๆ