ลวดเหล็กตัดตรง (Straighted Wire)

คุณสมบัติ : นำลวดเหล็กคาร์บอนต่ำมารีดให้ตรงและตัดตามขนาดที่ต้องการ ด้วยเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ 

ขนาดลวดที่ตัดได้ 1.5 มม. ถึง 6.0 มม.

    ภาพตัวอย่างสินค้า