ตะปู ไวร์เมช ลวดเหล็ก บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด   

บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าจากลวดเหล็กมากมาย เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปู เหล็ก

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ลวดตัดตรง ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ เป็นต้น

โดยบริษัทได้มีการบริหารโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตลวดเหล็กมากว่า 30 ปี

จากอดีตถึงปัจจุบันเราได้พัฒนาบริษัทให้ก้าวตามนวตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งทางด้านพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาเทคนิคการผลิตและคุณภาพสินค้า

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นคุณภาพตั้งแต่

คัดสรรวัตถุดิบ ( WIRE ROD ) เกรด A ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่นำไปใช้งานต่างๆ

กัน รวมถึงการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด สามารถนำไปใช้งานได้

ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก สินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือใช้เป็นวัตถุดิบนำไปผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์

ไม้แขวนเสื้อ เครื่องใช้ในครัว ไวร์แวร์ ของประดับตกแต่ง ฯ