บริษัทสหเอเซียโลหะภัณฑ์จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2560 หลังจากที่เราได้ทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปี นี่ถือว่าเป็นของรางวัลพิเศษจากบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามและทำบุญ ณ จังหวัดจันทบุรี