คณะผู้บริหารและพนักงาน สหเอเซียโลหะภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมด้วยความมุ่งมั่นทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้บริษัทฯ จึงได้ จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และบริจาคทุนการศึกษาเพื่อใช้เป็นทุนพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวัดคอกช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560